فراموشی رمز عبور
 
در صورت بروز مشکل با شماره پشتیبانی زیر تماس حاصل نمایید:
09395644700

نحوه تهیه پوستر

ابعاد پوستر : پوسترها به صورت عمودی ودر ابعاد 110-90 (ارتفاع) * 80-70 (عرض) سانتی متر تهیه گردد.
محتوای پوستر : پوستر بایستی حاوی عنوان ، نام نویسندگان ( نام نویسنده مسئول با ستاره ونام ارائه دهنده با خط (آندرلاین )مشخص شده باشد )، محل تحصیل یا اشتغال نویسندگان ، آدرس و ایمیل ارائه دهنده باشد .
سایر قسمتها یعنی مقدمه ، هدف ، مواد وروش ها ، نتایج (شکل ها ، نمودارها ،جداول وبحث ) وجمع بندی بنا به سلیقه تهیه کننده تدوین شود بنحوی که متن ، شکل ها واعداد ونوشته های مندرج در آنها حداقل از فاصله یک متری به راحتی قابل خواندن و روئیت وبه نحوی تنظیم گردد که خواننده به راحتی ترتیب تقدم وتأخر مطالب را تشخیص دهد.

در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شده و سعی گردد از طرح شکل ، نمودار و روش های ابداعی تا مطالب به طور پر جاذبه ودر مدت کوتاهی به خواننده منتقل شود در انتهای پوستر منابع و مآخذ ذکر گردند.
پوستر باید به صورت صفحه یک رو نمایش داده شود .کاغذ پوستر باید پیوسته باشد و چسباندن چند برگ کاغذ به جای پوستر خودداری شود .
© 2013 pneg.ir  All Rights Reserved.